Menu

W Warszawie trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”. “To doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat. „Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa jest doskonałą okazją do rozmów o  przyszłości pielęgniarstwa.

http://kobietyimedycyna.pl/index.php/pielegniarki-debatuja-o-przyszlosci-zawodu