Menu

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami NFZ. W trakcie spotkania omówiono m.in. problemy dotyczące kontynuacji wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek realizujących świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w związku z wprowadzeniem sieci szpitali oraz kontynuowania podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w POZ, dodatkowego finansowania nowych uprawnień pielęgniarek i położnych dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept oraz skierowań na badania diagnostyczne, wyceny świadczeń w zakresie opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), oraz ujednolicenia stawki za osobodzień (30,08zł) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

http://www.medexpress.pl/pielegniarki-jednak-dostana-podwyzki/68620

Podwyżki dla pielęgniarek pracujących w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, gabinetach zabiegowych i punktach szczepień, dodatkowe finansowanie za wypisywanie recept i wycena świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, to niektóre z tematów spotkania pielęgniarek i położnych z samorządu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie spotkania przedstawiciele NFZ poinformowali, że pracują już nad wprowadzeniem zapisów prawnych umożliwiających realizację wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

http://www.politykazdrowotna.com/24856,pielegniarki-negocjuja-z-nfz-podwyzki-i-wycene-swiadczen