Menu

Od kilku miesięcy opinię społeczną zaprząta przede wszystkim sytuacja lekarzy, jednak ich problemy są ściśle powiązane z pracą pielęgniarek i położnych. Trwają prace nad stworzeniem strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, która ma zaradzić największej bolączce zawodu, czyli niedoborom kadrowym.

https://www.doz.pl/czytelnia/a13417-Pielegniarki_i_polozne_chca_strategii