Menu

Publikacja  Antoniny Doroszewskiej pt.  „Społeczne role położnych”  wydana jako II tom z serii Pielęgniarstwo w systemie opieki zdrowotnej to opis zawodu położnej w aspekcie socjologicznym. Znajdziemy tu szczegółowy opis historii zawodu, czynności zawodowych, warunków pracy, sposobu dojścia do zawodu i zdobywania kwalifikacji zawodowych, uregulowania prawne, etykę zawodu, przysięgę, tradycje i symbole położnych.

Publikacja wzbogacona została fotografiami  oryginalnych dokumentów, podręczników i czasopism wydawanych dla położnych.  „Społeczne role położnych” Antoniny Doroszewskiej to pierwsza tak wyczerpująca analiza socjologiczna zawodu położnej na przestrzeni od niemedycznego charakteru tej profesji do czasów współczesnych.

„Społeczne role położnych”    Antoniny Doroszewskiej to publikacja dla  położnych na każdym etapie drogi zawodowej.

 

dr n. społ. Antonina Doroszewska – socjolożka, wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, sekretarz Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; członek European Society for Health and Medical Sociology. Zajmuje się socjologią zdrowia, choroby i medycyny, a w szczególności socjologią zawodów medycznych, analizą czynników społecznych wpływających na praktykę medyczną i funkcjonowanie instytucji medycznych, a także problematyką relacji personelu medycznego z pacjentem oraz komunikacji interpersonalnej w medycynie.

Cena 1 egz. 37 zł + koszty wysyłki
Zamówienia należy przesyłać na adres nipip@nipip.pl  lub na adres  Wydawcy:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02- 757 Warszawa