Menu

W dniach 9-10 października 2017 r. w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na temat: „Pielęgniarstwo polskie, europejskie i światowe”.

Wszystkich gości oraz wykładowców przywitała Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Pani Zofia Małas. Natomiast dwudniowa konferencja naukowa została zainaugurowana uroczystym wykładem pt.: „Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamarc czy Charles Darwin?” wygłoszonym przez Janusza Książyka – Kierownika Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Konferencja miała na celu nakreślenie najnowszych trendów, osiągnięć medycznych i rozwiązań systemowych, a także wyzwań stojących przed pielęgniarstwem i położnictwem ponieważ pomyślność i rozwój społeczeństw zależy od potencjału zdrowotnego obywateli, ten jest zależny w dużej mierze od personelu medycznego.

W ciągu dwóch dni – w czasie 6. sesji tematycznych polscy naukowcy, przedstawiciele środowiska i goście zagraniczni poruszyli szereg aktualnych tematów, m.in.:

  • Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe
  • Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE
  • Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie
  •  Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej
  • Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej
  • Profilaktyka współczesnych form uzależnień
  • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie