Menu

Ministerstwo Rodziny

2 marca 2017 roku na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze tematy związane z zawodową sytuacją pielęgniarek i położnych w zakresie:

– niedoboru kadr pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia ,

– konieczności przeszkolenia osób, które miały dłuższą niż 5 lat przerwę w wykonywaniu zawodu,

– umożliwienia zatrudnienia pielęgniarkom i położnym, które są zarejestrowane jako bezrobotne,

– możliwości zatrudniania absolwentów szkół pielęgniarskich i położniczych.

Ustalono, iż Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki i Społecznej przeanalizuje zgłoszone problemy i w ramach obowiązującego prawa w zakresie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskaże możliwości rozwiązania w/w problemów.