Menu

Z żalem i smutkiem żegnamy
Śp. Ewę Kowalską

 

pielęgniarkę, dobrego i życzliwego Człowieka, doświadczonego samorządowca
delegata na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych od I-do VI kadencji,
członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych V i VI kadencji
oraz członka Komisji etyki VII kadencji,

 

Za swoją etyczną postawę, pracę i wkład w rozwój samorządności zawodowej pielęgniarek i położnych została odznaczona najwyższym złotym odznaczeniem NRPiP “ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”

Ewo, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercu
-będziesz ciepłym i serdecznym wspomnieniem.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

składa

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 lipca 2018 r. o godz. 13:30 w Kościele św. Krzyża,
ul. Artyleryjska 10, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.