Menu

W związku z intensywnym rozwojem
Ars Medical Sp. z o. o. w Pile
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pielęgniarka

Wymagania/Oczekiwania:

 • wykształcenie pielęgniarskie
 • fachowość, dokładność i staranność
 • umiejętność efektywnej pracy zorientowanej na osiąganie założonych celów
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne oraz interpersonalne
 • wysoka motywacja do pracy
 • odporność na stres

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie,
 • list motywacyjny
 • przebieg pracy zawodowej
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo wykonywania zawodu, dyplom)
 • dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej
 • inne dokumenty (ukończone kursy, konferencje, szkolenia, certyfikaty)
 • mile widziane listy referencyjne, opinie pracodawcy

 

Wymienione powyżej dokumenty prosimy składać w dziale kadr Ars Medical Sp. z o.o. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pielęgniarka” lub przesyłać na adres: rekrutacja@arsmedical.pila.pl

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Ars Medical Sp. z o.o. w Pile. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.