Menu

Dział obsługi prawnejDział obsługi prawnej

Marcin Kosmalski – m.kosmalski@nipip.pl
Przemysław Ośka – p.oska@nipip.pl

Czy pielęgniarka posiada uprawnienia po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego do przygotowania mieszaniny w workach typu RTU poprzez aktywację i ich uzupełnienie, czyli dodanie witamin, pierwiastków śladowych, elektrolitów lub leków, w odpowiedniej kolejności zgodnie z instrukcją producenta, zleceniem lekarza, a także określonymi standardami w tym zakresie?

Odpowiedzi Pani dr hab. prof. UJ Marii Kózka Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa. oraz dr hab. n. med. Stanisława Kłęka Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i...

Opinia prawna w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpływają liczne pisma dotyczące odmowy stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400)...

Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa 2005/36/WE?

Zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską dyrektywy wiążą wszystkie Państwa Członkowskie, do których są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Oznacza...

Informacja dotycząca możliwości uznania kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym

Treść pytania nadesłanego do NIPiP: Jestem na rencie i pracuje dorywczo, czyli nie spełniam warunku stażu pracy 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat? i zamyka mi się drogę do emigracji zawodowej !!! Odpowiedź NIPiP: Szanowna Pani, W odpowiedzi na zapytanie dotyczące...