Menu

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 448/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Uchwała Nr 448/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i...

Uchwała Nr 439/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 439/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 397/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Uchwała Nr 397/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa...

Uchwała Nr 327/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci

Uchwała Nr 327/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia...

Uchwała Nr 326/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 326/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art. 21...

Uchwała Nr 176/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 176/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 175/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 175/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 174/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 174/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 173/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 173/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 172/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 172/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 168/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

Uchwała Nr 168/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej...

Uchwała Nr 157/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała Nr 157/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art....

Uchwała Nr 156/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 156/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 155/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 155/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 154/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 154/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 153/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 153/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 152/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Uchwała Nr 152/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9...

Uchwała Nr 132/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołów opiniujących wnioski pielęgniarek posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty i ubiegają się o zwolnienie przez Ministra Zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w całości

Uchwała Nr 132/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołów opiniujących wnioski pielęgniarek posiadających co najmniej...

Uchwała Nr 131/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej

Uchwała Nr 131/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22...

Uchwała Nr 81/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publiczneg

Uchwała Nr 81/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publicznego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art....

Uchwała Nr 78/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania dokumentacji w poszczególnych obszarach pielęgniarstwa

Uchwała Nr 78/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów...

Uchwała Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

Uchwała Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej...

Uchwała Nr 75/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

Uchwała Nr 75/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz...

Uchwała nr 74/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała nr 74/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art. 21...