Menu

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 81/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publiczneg

Uchwała Nr 81/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publicznego Na podstawie art. 21 ust. 4 i art....

Uchwała Nr 78/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania dokumentacji w poszczególnych obszarach pielęgniarstwa

Uchwała Nr 78/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 722/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wytypowania ekspertów...

Uchwała Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

Uchwała Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej...

Uchwała Nr 75/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

Uchwała Nr 75/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz...

Uchwała nr 74/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Uchwała nr 74/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania Na podstawie art. 21...