Menu

Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat.

Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji.

http://ekoszalin.pl/artykul/16662-Jaka-jest-przyszlosc-zawodu-pielegniarki

http://kobietyimedycyna.pl/index.php/konferencjapielegniarstwo-polskie-europejskie-swiatowe

http://supernowosci24.pl/pacjenci-moga-zostac-bez-opieki

http://medicalonline.pl/a4320-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pielegniarstwo-polskie.html