Menu

Zgłaszanie w Polsce zdarzeń medycznych to nadal problem. Zamiast kultury uczenia się na błędach funkcjonuje szukanie winnego. Brakuje rozwiązań systemowych skupiających się na analizie przyczyn procesów, które doprowadziły do błędu medycznego. Dzięki temu można opracować i wdrożyć programy naprawcze zapobiegające powtarzaniu tych samych błędów w przyszłości. W tym celu potrzebne jest stworzenie m. in. możliwości zgłaszania zdarzeń medycznych przez pacjentów i personel medyczny bez obaw o konsekwencje karne czy zawodowe. Jest to tylko jeden z potrzebnych elementów, ponieważ zmiana kultury bezpieczeństwa leczenia na otwartą i transparentną wymaga wielu zmian legislacyjnych i systemowych. Te kwestie zostały poruszone na konferencji „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” podczas prezentacji raportu “Bezpieczny pacjent – kierunki koniecznych zmian systemowych”, który powstał w ramach projektu dialogu społecznego pt. „Razem dla Zdrowia” przy udziale: Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz organizacji pacjenckich.