Menu

Edukacja zdrowotna powinna być ważnym elementem całego procesu leczenia. Tytułowy wykład – na konferencji naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – był okazją do zaprezentowania szczegółowych wyników na temat realizacji edukacji zdrowotnej. Uzyskane wyniki wskazują, że pielęgniarki i położne dostrzegają konieczność realizacji tego typu edukacji, jak i widzą korzyści z niej płynące. Pacjent wyedukowany rzadziej wraca do placówki medycznej, co przynosi korzyść zarówno zdrowiu publicznemu, jak i budżetowi na opiekę medyczną w kraju. Z drugiej jednak strony rzadko realizują zadania związane z tym zadaniem, ponieważ zbyt niski współczynnik liczby pielęgniarek na 1000 mieszkańców powoduje, że pielęgniarki i położne nie dysponują – po wykonaniu niezbędnych czynności medycznych – wystarczającą ilością czasu na rozmowę edukacyjną z pacjentem.