Menu

Komisja Skarg i Wniosków

Skład Komisji Skarg i Wniosków

  1. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock – Przewodnicząca Komisji
  2. Małgorzata Zawirowska – OIPiP Włocławek
  3. Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań
  4. Marek Przybył – OIPiP Kalisz