Menu

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Zaś Prezydium Naczelnej Rady stanowią: Prezes, wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w czasie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. Do jej podstawowych obowiązków należy:

 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu
 • analizowanie i opiniowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia ludności
 • przygotowanie wniosków dotyczących zasad etyki zawodowej
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy
 • określanie zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne
 • reprezentowanie samorządu, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad
 • uchwalanie budżetu organów Naczelnej Izby
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do samorządu niezastrzeżonych dla innych organów
 • ustalenie wzorów pieczęci organów samorządu
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych
 • prowadzenie rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych
 • ustalanie obszaru działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby na wniosek właściwych okręgowych zjazdów
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Skład Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Naczelnej Rady wybrani przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:
 1. Adamek Danuta, Kraków
 2. Bednarek Urszula, Nowy Sącz
 3. Borchulska Iwona, Katowice
 4. Czech Tomasz, Częstochowa
 5. Czepczarz Jarosław, Opole
 6. Dróżdż – Kubicka Elżbieta, Warszawa
 7. Frymorgen Barbara, Bielsko-Biała
 8. Gawłowski Jacek, Kielce
 9. Głowacka Mariola, Płock
 10. Grabowska Maria, Katowice
 11. Irzykowski Sebastian, Słupsk
 12. Kachaniuk Jan, Lublin
 13. Kacprzak Iwona, Olsztyn
 14. Kaczmarek Tomasz, Poznań
 15. Król Anna Maria, Szczecin
 16. Kuziara Teresa, Rzeszów
 17. Łodzińska Mariola, Radom
 18. Matusiak Maria, Szczecin
 19. Molka Ewa, Katowice
 20. Olejnik Beata, Białystok
 21. Ptok Krystyna, Katowice
 22. Raj Anna, Gdańsk
 23. Stanikowska Alicja, Poznań
 24. Sworacki Rafał, Leszno
 25. Tetłak Bernadeta, Bielsko-Biała
 26. Walewander Joanna, Zamość
 27. Zielonka Wiesław, Wrocław
 28. Adamczyk-Wiśniewska Danuta, Gdańsk
 29. Janiuk Ewa, Opole
 30. Żółkiewska Beata, Chełm
Wykaz członków wybranych na okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych na przewodniczących rad okręgowych:
 1. Agnieszka Kałużna, Łódź
 2. Andrzej Tytuła, Lublin
 3. Anita Drążek, Rzeszów
 4. Anna Augustyniak, Sieradz
 5. Anna Gryniewicz, Suwałki
 6. Anna Janik, Katowice
 7. Anna Szafran, Wrocław
 8. Anna Czarnecka, Gdańsk
 9. Barbara Płaza, Częstochowa
 10. Bożena Grodny-Wilk, Tarnów
 11. Bożena Wojcikiewicz, Koszalin
 12. Cecylia Dolińska, Białystok
 13. Danuta Kusiak, Zamość
 14. Elżbieta Grygorowicz, Słupsk
 15. Elżbieta Celmer vel Domańska, Biała Podlaska
 16. Elżbieta Lewandowska, Przeworsk
 17. Elżbieta Madajczyk, Warszawa
 18. Elżbieta Pleczyńska, Płock
 19. Elżbieta Słojewska – Poznańska, Jelenia Góra
 20. Ewa Mikołajczyk, Kielce
 21. Gabriela Hofman, Szczecin
 22. Halina Nowik, Elbląg
 23. Halina Zarotyńska, Nowy Sącz
 24. Hanna Sposób, Siedlce
 25. Izabela Metelska, Łomża
 26. Janusz Grzegorczyk, Ostrołęka
 27. Katarzyna Florek, Bydgoszcz
 28. Małgorzata Sokulska, Radom
 29. Małgorzata Szwed, Bielsko-Biała
 30. Małgorzata Tokarska, Ciechanów
 31. Małgorzata Zawirowska, Włocławek
 32. Marcin Michlewicz, Piła
 33. Marek Przybył, Kalisz
 34. Maria Danielewicz, Olsztyn
 35. Maria Pałeczka, Wałbrzych
 36. Marta Powchowicz, Gorzów Wielkopolski
 37. Renata Michalska, Krosno
 38. Sabina Wiatkowska, Opole
 39. Tadeusz Wadas, Kraków
 40. Teodor Murawa, Leszno
 41. Teresa Kruczkowska Poznań
 42. Tomasz Krzysztyniak, Toruń
 43. Weronika Rozenberger, Zielona Góra
 44. Izabella Chałaj, Chełm
 45. Wiesława Welke, Konin

Skład Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

ZOFIA MAŁAS
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
SEBASTIAN IRZYKOWSKI
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MARIOLA ŁODZIŃSKA
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
EWA JANIUK
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
JOANNA WALEWANDER
Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
DANUTA ADAMEK
Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TOMASZ KRZYSZTYNIAK
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
JACEK GAWŁOWSKI
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TERESA KUZIARA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MARIOLA GŁOWACKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
ELŻBIETA MADAJCZYK
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
TOMASZ KACZMAREK
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
ANDRZEJ TYTUŁA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
AGNIESZKA KAŁUŻNA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
SABINA WIATKOWSKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
WIESŁAWA WELKE
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
ANNA CZARNECKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
MAŁGORZATA ZAWIROWSKA
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych