ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r....