Menu

W dniu 4 września 2017 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych gościła Panią dr Karen Bjøro (wiceprzewodniczącą norweskiej organizacji pielęgniarskiej (NNO), a od maja 2017 roku także członka zarządu w ICN). Pani dr Karen Bjøro  przyjechała do Polski na zaproszenie Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Pani Grażyny Wójcik.

Jednym z kluczowych momentów polskiej wizyty było spotkanie Pani Wiceprzewodniczącej z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie było okazją do poruszenia najbardziej palących dla polskiego pielęgniarstwa i położnictwa tematów dotyczących  braku zastępowalności pokoleniowej oraz kwestii warunków pracy i wynagradzanie pielęgniarek i położnych.

Jako rozwinięcie dyskusji o polskim i europejskim pielęgniarstwie i położnictwie  Prezes Zofia Małas zaprezentowała gościom raport NRPiP „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”.  Przedstawiła również najnowsze, niekorzystne  rozwiązania legislacyjne dotyczące regulacji finansowych. Podkreśliła , iż przedstawiciele NRPiP biorą aktywny udział w pracach we współpracy z Ministerstwem  Zdrowia nad strategią dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Przedstawicielka ICN przedstawiła problemy pielęgniarek i położnych w ujęciu europejskim i światowym. Pielęgniarstwo i położnictwo podlega procesowi globalizacji. Problemy, z którymi borykają się ich przedstawiciele są podobne i koncentrują się wokół starzejących społeczeństw wymagających zwiększonej  dostępności do opieki medycznej  oraz nieatrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej.

Relacje z przedstawicielami Międzynarodowej Rady Pielęgniarek pozwolą na włączenie się NRPiP w szerszą, europejską dyskusję dotyczącą przyszłości pielęgniarek i położnych oraz umożliwią dostęp do rozwiązań światowych.