Menu

W związku z przyjętą 8 czerwca 2017 roku ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – w związku z nieuwzględnieniem jej postulatów podczas prac nad Ustawą – apeluje do Ministra Zdrowia o jak najszybszą nowelizację krzywdzącej dla zawodu regulacji prawnej.

Więcej informacji w poniższym stanowisku