Menu

Poprawę warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz normy pracy dla tej grupy zadeklarował szef MZ Łukasz Szumowski po spotkaniu z NRPiP i OZZPiP. Podkreślił, że trzeba pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych. Szumowski ocenił, że starzenie się kadr pielęgniarek i położnych oraz deficyt w tej grupie zawodowej to “chyba najbardziej pilny problem” systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Średnia wieku polskiej pielęgniarki to ponad 48 lat. Na 1 tys. mieszkańców Polski statystycznie przypada 5,4 pielęgniarki, co plasuje nas na ostatnim miejscu w rankingu OECD.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1100418,szumowski-trzeba-zwiekszyc-liczbe-pracujacych-pielegniarek-i-poloznych.html