Menu

Uchwała nr 15

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII kadencji wybrane zostały następujące osoby:
Pielęgniarki:

– Arendarczuk Jolanta

– Maliszewska Regina

– Serzysko Bogusława.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski