Menu

W czwartek 28 września 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Biuro Izby przeniosło się z z siedleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie dotychczas wynajmowano dwa pomieszczenia. Nowa siedziba przy ul. Mazurskiej jest trzy razy większa od poprzedniej. Wśród gości honorowych, którzy dokonali przecięcia wstęgi była Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.