Menu

Pod koniec września do konsultacji społecznych trafił projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zakładał m.in. współpracę lekarzy rodzinnych i szkoły w zakresie zdrowia uczniów. Właśnie opublikowano uwagi zgłoszone do projektu. Szereg uwag zgłosiły też pielęgniarki i położne. Ich zdaniem trudny lub niemożliwy do realizacji będzie np. zapis o tym, że do zadań pielęgniarki nauczania i wychowania należeć będzie podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zalecenia lekarza i lekarza dentysty nie są realizowane we wskazanych terminach.

http://www.politykazdrowotna.com/28096,ustawa-o-zdrowiu-dzieci-i-mlodziezy-na-celowniku-wiele-uwag