Menu

Krajowa Izba Doradców Podatkowych po raz kolejny zebrała się, aby podsumować kadencję pracy samorządu ale również wybrać nowych przedstawicieli władz samorządu na kolejną kadencję trwającą 4 lata. Wydarzenie odbyło się w dniach 12 – 14 stycznia 2018 r. w Warszawie. Na spotkaniu dyskutowano o aspektach procesu konsultacyjno-legislacyjnego tj. o zmianach regulacji prawnych proponowanych przez Ministerstwo Finansów, które dotyczą wzmocnienia zawodu doradcy podatkowego oraz raportowania schematów podatkowych. Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych obecna była Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która podkreślała współpracę z KIDP w zakresie rozliczania podatków przy finansowaniu licznych szkoleń i kursów zawodowych dla pielęgniarek i położnych.