Menu

30 czerwca 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyły się warsztaty organizowane przez Fundację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu Razem dla zdrowia na temat “Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”, W warsztatach udział wzięła Wiceminister Zdrowia J. Szczurek – Żelazko, która zwróciła uwagę na rosnący problem związany z otyłością i potrzebą stworzenia wspólnego forum zawodów medycznych na rzecz zdrowego żywienia dzieci. Poruszono kwestię zapobiegania otyłości u dzieci oraz konsekwencje ekonomiczne sposobów walki z otyłością. Podkreślono również znaczenie właściwych nawyków żywieniowych w profilaktyce próchnicy u dzieci.  Ponadto w warsztatach udział wzięli konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego K. Piskorz – Ogóreki rodzinnego B. Ostrzycka, przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka H. Weker i A. Fijałkowska oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki D. Gajewska,  Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych , GUMed M. Brzeziński, przedstawiciel WHO w Polsce P. Karwowska, NFZ, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH M. Wysocki i współorganizatorzy E. Borek Fundacja My Pacjenci, Prezes NRPiP Z. Małas oraz Wiceprezes NRL L. Dudziński.