Menu

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wpiera Fundację „Razem zmieniamy świat”, która od kilku lat realizuje projekt „Damy Radę!”. W tym roku realizowany jest on pod hasłem: „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy Radę!”. Projekt ten zostały objęty przez NRPiP honorowym patronatem.

Jednym z pierwszych krytycznych momentów dla rodziny-opiekuna jest wypis ze szpitala osoby niesamodzielnej. Osoby te, bez wcześniejszego przygotowania, nie są gotowe, by odpowiednio zadbać o chorego. Dlatego to właśnie w szpitalu opiekun nieformalny powinien zdobyć podstawową wiedzę, która ułatwi mu opiekę nad bliską osobą w domu.

Celem Fundacji jest wspieranie tych rodzin poprzez edukację, dostarczenie im niezbędnych informacji, m.in. jak wykonywać podstawowe czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, jak prowadzić profilaktykę przeciwodleżynową czy gdzie szukać pomocy w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest budowanie edukacyjnego wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych, które po wyjściu ze szpitala będą potrzebowały opieki ze strony bliskich. Tę  wiedzę opiekunowie powinni otrzymać jeszcze w szpitalu, zanim pacjent zostanie wypisany.

6 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja pod hasłem „Wychodzę ze szpitala i co dalej? Ogólnopolski projekt wsparcia dla osób opiekujących się niesamodzielnymi pacjentami w domu”, nad którym patronat honorowy sprawowała NRPiP, a także była jej współorganizatorem. Celem konferencji było przedstawienie, m.in. problemów, z jakimi mogą spotkać się opiekunowie nieformalni, jakie jest zapotrzebowanie na czynności pielęgnacyjne w opinii rodzin osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a także jaka jest rola szpitala jako ośrodka koordynującego. Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni reprezentanci NRPiP, przedstawiciele OIPiP oraz dyrektorzy podmiotów leczniczych, pielęgniarki naczelne i oddziałowe z 50 szpitali.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych chce wspólnie z Fundacją „Razem zmieniamy świat” wspierać szpitale w realizacji zadania, jakim jest edukowanie i przygotowanie rodzin i najbliższych do opieki i pielęgnacji osób wychodzących ze szpitala. Najczęściej to właśnie pielęgniarka jest pierwszą osobą, która radzi w jaki sposób zajmować się chorym. Pielęgniarki mają świadomość głównych problemów przed jakimi stają rodziny i potrafią skutecznie się komunikować. Dużym edukacyjnym wsparciem dla rodziny opiekującej się osobą niesamodzielną są bezpłatne materiały edukacyjne dostępne w ramach projektu „Damy Radę”.

W ciągu najbliższych lat Fundacja chce zwiększyć liczbę opiekunów, którzy będą przygotowani do opieki oraz pielęgnacji, a także nawiązać współpracę z instytucjami, które również są w kontakcie z opiekunami nieformalnymi.

Pierwszy etap projektu będzie realizowany do marca 2018 roku, a drugi między kwietniem 2018 a grudniem 2018 roku. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie na opiekę będzie rosło i projekt będzie się rozwijał. Zapraszamy szpitale i pracujące w nich pielęgniarki oraz pielęgniarki poz, które są zainteresowane przystąpieniem do projektu – zachęca Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.