Menu

Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu odbyło się 25 maja 2018 roku podczas Mszy Świętej w intencji środowiska lekarskiego. W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczyli delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz zaproszeni goście. Celem zjazdu były wybory m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W spotkaniu udział wzięła Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.