Menu

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Ciechanowie

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ

 1. Wojska Polskiego 51

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

 

KOMUNIKAT  I

 

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

 

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja zostanie poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

 

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów! Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych.

 

Proponowane tematy sesji:

 

 1. Mózg jako najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego i jego najważniejsze funkcje: sterowania, nadzorowania działania, a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięci i uczenia się:

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – symptomy, przyczyny, diagnozowanie, zapobieganie, leczenie, rokowania, stosowane terapie, funkcjonowanie ludzi z mózgowym porażeniem dziecięcym,

Dyzartria jako jeden z typów zaburzeń mowy, wynikający z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani); problematyka tzw. mowy dyzartrycznej, zjawisko anartrii,

Dyslalia – to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych czy zjawisko dotyczące tylko aspektu artykulacyjnego języka?

 

 

 1. Umysł jako ogół aktywności mózgu ludzkiego:

– Spostrzeganie, myślenie i zapamiętywanie w dobie inwazji i rozwoju mediów elektronicznych,

– Odczuwanie emocji, uczenie się i regulowanie uwagi w wirtualnym świecie technologii cyfrowej,

– Modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu jako domena kognitywistyki,

– Neuronauka w psychoterapii.

 1. Uczenie się jako proces nabywania określonej wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym – najnowsze orientacje metodologiczne i dydaktyczne:

– wykorzystywanie wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania,

– procesy neuroedukacyjne jako źródło zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się,

– opisywanie uczenia się jednostki z perspektywy procesów neuronowych w mózgu i konstruowanie metod nauczania opartych na aktualnych badaniach mózgu,

– znaczenia emocji i motywacji w nauczaniu dzieci i młodzieży,

– konektywizm i idee konstruktywistyczne jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego.

               Do zobaczenia w Ciechanowie !

                                   dr n. hum. Bożena Ostrowska

                                 Dziekan                                                                                                                                                                                                           

                                     Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                         

                                    PWSZ w Ciechanowie

GŁÓWNY ORGANIZATOR  KONFERENCJI :

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego

       Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
 1. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04,  kom. 604 247 512

e-mail:  konf.ped2018.ciechanow@gmail.com   ;   www.pwszciechanow.edu.pl

www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

WAŻNE  TERMINY:

 • Termin zgłoszenia CZYNNEGO uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac – do 06.04.2018r. (karta zgłoszenia i prezentacji pracy)
 • Termin zgłoszenia BIERNEGO uczestnictwa – 04.2018r. (karta BIERNEGO uczestnictwa)
 • Opłata rejestracyjna CZYNNEGO uczestnictwa (do 06.04.2018r.) : 100,00zł
 • Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczestniczący czynnie – są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej!!!
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa (do 12.04.2018r.): 120,00zł
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa STUDENTÓW studiów stacjonarnych I i II stopnia                                     (do 12.04.2018r.) : 30,00zł

 • Opłata rejestracyjna upoważnia do:
  – uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora, certyfikatu uczestnictwa

–  uczestnictwa w warsztatach (oraz certyfikatu)
–  korzystania z „przerw kawowych”

–  obiadu w dniu konferencji

 

 

Numer konta:

PWSZ w Ciechanowie – PKO BP S.A. O/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

Hasło: konferencja „Mózg – umysł – uczenie się”

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

20 kwietnia 2018 r. – piątek

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 1. Wojska Polskiego 51

 

08.00 – 10.00  –  Rejestracja uczestników;

przyjmowanie opisanych prezentacji multimedialnych i prac na płytach CD; montaż plakatów

10.00 – 11.40 

UROCZYSTE  OTWARCIE  KONFERENCJI  oraz  I  SESJA  PLENARNA

11.40 – 12.10   –  przerwa na kawę
12.10 – 13.50 – obrady w sekcjach:

– sekcja medyczna i pielęgniarska

– sekcja psychologiczna

– sekcja ogólnopedagogiczna i dydaktyczna

12.10 – 13.50     SESJA STUDENCKA

13.50 – 14.30   –   OBIAD     
14.30 – 15.00 – prezentacja działalności Uniwersytetu Dziecięcego
15.00 – 16.30  – WARSZTATY
16.30 – 16.45  – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
10.00-16.30   SESJA  PLAKATOWA

Karta zgłoszenia i prezentacji pracy

Karta biernego uczestnictwa