Menu
Zobacz cały program

Program konferencji

15 października 2018 r.

  8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15-13.00 Sesja I Obowiązujące standardy w pielęgniarstwie i położnictwie  jako wyznaczniki jakości w opiece nad pacjentem

Moderatorzy: -Ewa Janiuk –Wiceprezes NRPiP , Maria Kózka Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa

10.15-10.35 Wyznaczniki jakości w pielęgniarstwie – dr hab. Maria Kózka prof. UJ

10.35-10.55 Standard postępowania medycznego przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych w opiece położniczo-ginekologicznej -mgr Leokadia Jędrzejewska,

10.55-11.15 Realizacja standardu opieki okołoporodowej w praktyce – dr n.   med. Grażyna Bączek,

11.15-11.35 Standard organizacyjny w anestezjologii – dr hab.  Danuta Dyk  prof.

11.35-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym jako model zarządzania gwarantujący bezpieczeństwo opieki – dr. n.med. Krystyna Piskorz – Ogórek

12.20-12.40 Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego –  dr n. med. Ewa Molka

12.40-13.00 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych- z perspektywy ubezpieczycielaAndrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, Inter Polska

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.45 Sesja II Aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej ,

Moderatorzy: – Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP , Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego

14.00-15.00 Zakres kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych, odmowa wykonania zlecenia lekarskiego, prawa pacjenta a odpowiedzialność kadry zarządzającej za organizację pracy  podległego personelu, braki  kadrowe pielęgniarek a zastępowalność innymi pracownikami. dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

Ochrona pielęgniarki i położnej w związku i podczas udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych- dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

15-00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-17.00 Aspekty prawne ochrony danych osobowych w praktyce podmiotu  leczniczego. Wojciech Wojtal, prawnik

19.00 Kolacja

16 października 2018 r.

9.00-10.00 Sesja III. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce priorytetowe działania Ministerstwa Zdrowia

Moderatorzy: Zofia Małas –Prezes NRPiP , Sebastian Irzykowski Wiceprezes NRPiP

9.00-10.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych – Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

Normy zatrudnienia

Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

10.00-10.30 Przerwa kawowa

10.30-14.00 Sesja IV Współpraca samorządu zawodowego z kadrą kierowniczą podmiotu leczniczego

Moderatorzy: Zofia Małas- Prezes NRPiP, Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP

13.30-14.00 Podsumowanie konferencji – Zofia Małas-Prezes NRPiP

14.00-15.00 Obiad

Do konferencji zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Konferencja stanowi doskonałą okazje przybliżenia trudnych i aktualnych zagadnień, które na co dzień musi rozwiązywać zarządzająca kadra pielęgniarska i położnicza.

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom tego wydarzenia.

Uczestnicy konferencji otrzymają unikatowe i przydatne w pracy materiały konferencyjne wydane specjalnie na to szkolenie.

Opłata za dwudniową konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2 x lunch bufetowy, kolację integracyjną.

Wysokość opłaty:

 • 600 zł do 30 czerwca 2018 r.
 • 650 zł od 1 lipca do 31 lipca 2018 r.
 • 700 zł po 31 lipca 2018 r.

 

Dodatkowo goście hotelowi bezpłatnie mogą skorzystać z siłowni, łaźni parowej oraz odpłatnie z gabinetów SPA.

Konferencja rozpocznie się 15.10.2018 r. o godz. 10.00, zakończenie planowane jest 16.10.2018 r. o godz. 16.00.

Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w hotelu Radisson Blu Sobieski, w wynegocjowanej cenie dla uczestników: pokój 2-osobowy 378 zł brutto, pokój 1- osobowy 351 zł brutto. Z takiej ceny mogą skorzystać osoby, które zarezerwują pokój do 15.07.2018 r. Po tym terminie w tej cenie zostanie niewielka liczba pokoi, a od 4.09.2018 r. nie będzie możliwości skorzystania z rezerwacji pokoju w w/w cenie.

Opłaty za konferencję prosimy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78  lok 10
na rachunek Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002
w tytule “Opłata za Konferencję dla kadry zarządzającej”.

Warunkiem zakwalifikowania na konferencję jest rejestracja oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.

Zgłoszenie na konferencję oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o wypełnienie poniższych pól:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru telefonu).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie.