Menu

Nowoczesne pielęgniarstwo to pielęgniarstwo otwarte na innowacje – zarówno te w postaci nowoczesnego produktu, jak i świadome korzyści płynące z wprowadzania ujednoliconych standardów praktyki pielęgniarskiej. Połączenie tych dwóch elementów służy poprawie bezpieczeństwa na stole operacyjnym, ale także we wszystkich aspektach opieki medycznej, w której występuje opieka pielęgniarska. Te kwestie podkreślono podczas wykładu w ramach konferencji naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” zorganizowanej przez NIPiP.