Zaznacz stronę

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl
tel. 539-462-992

AKTUALNOŚCI

100-lecie powstania Izb Lekarskich

100-lecie powstania Izb Lekarskich

Ustawą z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Samorząd Lekarski. Dziś świętuje on okrągły jubileusz - stulecie powstania. Gratulujemy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom! W imieniu...

Warsaw Summit of European Cancer Strategies 2021 – Szczyt poświęcony jest wymianie doświadczeń czołowych europejskich ekspertów w zakresie Implementacji Europejskich Strategii Walki z Nowotworami – 9 grudnia 2021r.

Warsaw Summit of European Cancer Strategies 2021 – Szczyt poświęcony jest wymianie doświadczeń czołowych europejskich ekspertów w zakresie Implementacji Europejskich Strategii Walki z Nowotworami – 9 grudnia 2021r.

Konferencja pt. „Warsaw Summit of European Cancer Strategies” odbywa się w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji 3 – Innowacyjne Partnerstwo dla działań w zwalczaniu nowotworów, którą poprowadzi Pani Dr Dudek – Godeau wraz z innymi...

AKADEMIA opieki długoterminowej – ostatnie 3 edycje

AKADEMIA opieki długoterminowej – ostatnie 3 edycje

Serdecznie zapraszamy na szkolenie obejmujące praktyczne aspekty żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Jest bezpłatne, przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat...

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy