Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI

Ruszyła VII edycja Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji

Ruszyła VII edycja Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii. To prestiżowe stypendium, skierowane jest wyłącznie do pielęgniarek i pielęgniarzy aktywnych zawodowo, osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej...

Zadaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy.
Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy