Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI

Mariola Łodzińska: trwają prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym

Mariola Łodzińska: trwają prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym

Głównym tematem ostatniego Prezydium NRPiP były prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym, który ma być pomocą przy realizacji niedawno znowelizowanej ustawy o wynagrodzeniach. Tak jak uprzedzaliśmy jeszcze w trakcie procedowania samej ustawy, zaistniał problem, który...

Zadaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy.
Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy