Menu

Rząd wprowadza autopoprawkę do art. 155 kk

Wspólne starania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęły na decyzję Rady Ministrów, która  w dniu 18 czerwca br. postanowiła wprowadzić autopoprawkę do art. 155 Kodeksu karnego. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej...

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu

25 czerwca br. w Warszawie odbędzie się ostatnia konferencja w ramach ogólnopolskiej debaty o  zdrowiu. VII Konferencja Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia będzie podsumowaniem dotychczasowych spotkań poświęconych kondycji polskiego systemu zdrowia, które...

14 czerwca na całym świecie świętują honorowi dawcy krwi

Pielęgniarki oddają krew, bo zbliżają się wakacje. Przyłącz się do nas Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odpowiedziała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Oddaliśmy krew, świadomi tego, że im bliżej wakacji, tym mniej osób dzieli się...

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Art. 10. Uroczysty strój zawodowy

  1. Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczystego stroju zawodowego. Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki i położnej podlega ochronie prawnej.
  2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy

Napisali o nas

“Położna to przewodnik po świecie kobiecości”

“Położna to przewodnik po świecie kobiecości”

  Jak wynika z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, w Polsce zarejestrowanych jest 37 568 położnych, z czego 74 to mężczyźni. Dziś w Międzynarodowy Dzień Położnej w rozmowie z Evereth News o pozycji położnej w systemie opieki nad kobietą oraz o tym,...

czytaj dalej