Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI

Delegacja NRPiP upamiętniła poległych w trakcie Powstania Warszawskiego

Delegacja NRPiP upamiętniła poległych w trakcie Powstania Warszawskiego

Szacuje się, że trakcie walk, pomoc rannym żołnierzom i cywilom niosło m.in. około 6800 pielęgniarek i sanitariuszek. Jak co roku, w rocznicę Powstania Warszawskiego, przedstawiciele NRPiP składają hołd poległym sanitariuszkom, które spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na...

Nie wyobrażam sobie innej pracy

Nie wyobrażam sobie innej pracy

Pielęgniarka Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie Diana Maniak- Brzezińska- magister pielęgniarstwa, doktorantka na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie dobrze wie jakie cechy są potrzebne, by odnaleźć się...

Zofia Małas o nowym wzorze PWZ

Zofia Małas o nowym wzorze PWZ

Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem. Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do...

Zadaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy.
Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy