Zaznacz stronę

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

AKTUALNOŚCI

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że zaburzenia depresyjne są czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Czas pandemii sprawił, że statystyki poszybowały w górę. Wiele badań naukowych stawia  pielęgniarstwo na szczycie listy zawodów...

Pielęgniarki pracujące w Domach Pomocy Społecznej

Pielęgniarki pracujące w Domach Pomocy Społecznej

W dniu 17.02.21r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Przedstawicieli NRPiP, w składzie Prezes Zofii Małas, Wiceprezes Marioli Łodzińskiej, Sekretarz Joanny Walewander z Przedstawicielami Ministerstwa – Sekretarzem Stanu Stanisławem...

Po raz 29. obchodzimy Światowy Dzień Chorego

Po raz 29. obchodzimy Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy święto ustanowione przez Jana Pawła II, święto, które jest potrzebą zwrócenie uwagi na osoby chore, jak również na te, które się nimi opiekują. Jest także efektem potrzeby zapewnienia lepszej opieki chorym oraz wezwaniem, aby ten jeden dzień w...

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy