Menu

11 lutego, pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, po raz 27. obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowił 13 maja 1992 r. św. Jan Paweł II. Wybrał szczególna datę – to dzień, w którym kościół katolicki wspomina Matkę Bożą z Lourdes. Światowy Dzień Chorego po raz pierwszy obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. W tym roku jego centralne obchody odbędą się w indyjskiej Kalkucie, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.

Na każdy Światowy Dzień Chorego papież kieruje orędzie, apelując o podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, mającej na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Nawiązując do tegorocznego hasła: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, papież podkreślił, że są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysyłał apostołów, by głosili Ewangelię. Zaznaczył, że „Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważny”.

W Dniu Chorego w wielu kościołach organizowane będą uroczyste liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych.

Cele obchodów Światowego Dnia Chorego:

  1. uwrażliwienie społeczeństwa i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym;
  2. pomaganie chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
  3. włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popieranie coraz bardziej owocnej służby wolontariatu;
  4. przypominanie o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia;
  5. ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpiących.

Za https://kdsz.pl/chorzy/swiatowy-dzien-chorego/