Zaznacz stronę

Uchwała 365/VII/2019

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie określenia liczby delegatów na VIII KZPiP z poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916) oraz § 21 Załącznika do uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, że dokonuje się wyboru 1 delegata na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych na 900 członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby członków zarejestrowanych w rejestrze wyborców okręgowej izby przez liczbę, o której mowa w § 1. ust. 1, reszta z dzielenia przewyższa połowę tej liczby, to okręgowy zjazd dokonuje wyboru dodatkowego delegata.

§ 2. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik  do uchwały nr 365/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie liczby delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

ORPiP Lista zarejestrowanych Liczba mandatów
pielęgniarek położnych RAZEM
Biała Podlaska 2 140 280 2 420 3
Białystok 6 584 864 7 448 8
Bielsko-Biała 5 114 530 5 644 6
Bydgoszcz 8 168 1 151 9 319 10
Chełm 1 637 194 1 831 2
Ciechanów 2 155 216 2 371 3
Częstochowa 4 499 573 5 072 6
Elbląg 2 032 143 2 175 2
Gdańsk 12 758 1 664 14 422 16
Gorzów Wlkp. 2 828 408 3 236 4
Jelenia Góra 4 045 289 4 334 5
Kalisz 4 053 660 4 713 5
Katowice 29 436 3 651 33 087 37
Kielce 11 297 1 434 12 731 14
Konin 2 500 389 2 889 3
Koszalin 3 875 353 4 228 5
Kraków 19 269 2 507 21 776 24
Krosno 5 076 551 5 627 6
Leszno 2 502 329 2 831 3
Lublin 10 588 1 452 12 040 13
Łomża 2 027 350 2 377 3
Łódź 16 301 2 460 18 761 21
Nowy Sącz 2 877 306 3 183 4
Olsztyn 8 139 988 9 127 10
Opole 7 779 908 8 687 10
Ostrołęka 2 382 319 2 701 3
Piła 2 869 353 3 222 4
Płock 2 661 283 2 944 3
Poznań 11 454 2 123 13 577 15
Przeworsk 3 543 424 3 967 4
Radom 5 008 560 5 568 6
Rzeszów 10 277 1 752 12 029 13
Siedlce 3 165 340 3 505 4
Sieradz 1 973 257 2 230 2
Słupsk 2 737 341 3 078 3
Suwałki 1 509 192 1 701 2
Szczecin 7 653 1 166 8 819 10
Tarnów 4 069 506 4 575 5
Toruń 4 007 489 4 496 5
Wałbrzych 5 063 482 5 545 6
Warszawa 27 892 3 311 31 203 35
Włocławek 2 578 374 2 952 3
Wrocław 15 053 1 948 17 001 19
Zamość 3 877 492 4 369 5
Zielona Góra 3 983 468 4 451 5
  299 432 38 830 338 262 375