Zaznacz stronę

Uchwała nr 6
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

Na podstawie art. 20 pkt 6 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala liczbę członków poszczególnych organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:

1) Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2) 45 Przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

3) 30 członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
– w tym 27 pielęgniarek i 3 położne.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

2) 10 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej
– w tym 7 pielęgniarek i 3 położne.

3. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych:

1) Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

2) 18 członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
– w tym 15 pielęgniarek i 3 położne.

§ 2. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala liczbę 16 zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – w tym 12 pielęgniarek i 4 położne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 8 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu
Andrzej Tytuła

Przewodniczący Zjazdu
Sebastian Irzykowski

error

Podziel się informacją z znajomymi