Zaznacz stronę

Uchwała Nr 273/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/A/02125 w § 1 pkt 10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 243/VIIP/2016 z dnia 19.04.2016r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

– nie dotyczy

 


    – Zajęcia praktyczne:

Lp.MiejscowośćKod pocztowyAdresNazwa placówki – Oddział
1.Gorzów Wielkopolski66-400ul. Dekerta 1Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział neurologii
2.Zielona Góra65-046ul. Zyty 26Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • Oddział pulmonologii
 • Kliniczny Oddział neurologii
 • Oddział neurologii
3.Nowa Sól67-100ul. Chałubińskiego 7Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli

 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • Oddział Ratunkowy

 

4.Zielona Góra65-326ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29Dom Pomocy Społecznej
5.Nowa Sól67-100ul. Chałubińskiego 7Zakład opiekuńczo-leczniczy i Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

6.Międzyrzecz66-300ul. Konstytucji 3 Maja 35Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Szpital im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7.Gubin66-620ul. Śląska 35Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Szpital – Gubin

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

8.Toruń87-100ul. Paderewskiego 2Zakład Opiekuńczo Leczniczy
9.Toruń87-100ul. Grunwaldzka 64Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Oddział Stanów Apalicznych
10.Grudziądz86-300ul. Rydygiera 15/17Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii
 • Oddział diabetologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

 

11.Toruń87-100ul. Św. Józefa 53-59Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • Oddział diabetologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział reumatologii
12.Toruń87-100ul. Batorego 17/19Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii

 

13.Toruń87-100ul. Krasińskiego 4/4aWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Oddział obserwacyjno-zakaźny

-Oddział pulmonologii

14.Toruń87-100ul. Ligi Polskiej 8Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

 

15.Toruń87-100ul. Grunwaldzka 64Zakład opiekuńczo-Leczniczy

-Dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

16.Bydgoszcz85-826ul. Szpitalna 19Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

 • Oddział Kardiologii
 • Oddział Neurologii
17.Bydgoszcz

 

85-168ul. Ujejskiego 75Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela

 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział reumatologii

 

18.Bydgoszcz85-326ul. Seminaryjna 1Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

-Oddział pulmonologii

19.Bydgoszcz85-015ul. ks. R. Markwarta 4-6Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

-Oddział geriatrii

-Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

20.Białystok15-276ul. M. Skłodowskiej-Curie 24aUniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 • Oddział pulmonologii
 • Klinika neurologii
 • Klinika Diabetologii
 • Klinika kardiologii
 • Klinika chorób wewnętrznych

 

21.Białystok15-278ul. Marii Curie Skłodowskiej 26Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób wentylowanych mechanicznie
22.Suwałki16-400ul. Szpitalna 60Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera

 • Oddział Chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii

 

23.Suwałki16-402ul. Szpitalna 54Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
24.Augustów16-300ul. Szpitalna 12Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. E. Biernackiego

-Oddział chorób wewnętrznych

25.Augustów16-300ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

-Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

26.Sieradz98-200ul. Armii Krajowej 7Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział diabetologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział reumatologii
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
27.Sieradz98-200ul. Nenckiego 2Zakład opiekuńczo-leczniczy
28.Łódź92-207ul. Szpitalna 6Zakład opiekuńczo-leczniczy
29.Łódź90-712ul. Próchnika 43Zakład opiekuńczo-leczniczy
30.Łódź93-372ul. Mylna 2Zakład opiekuńczo-leczniczy
31.Piotrków Trybunalski97-300ul. Wojska Polskiego 77Zakład opiekuńczo-leczniczy
32.Piotrków Trybunalski97-300ul. Rakowska 15Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

 • Oddział kardiologii
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział neurologii
 • Oddział wewnętrzny
33.Łódź90-153ul. Kopcińskiego 22Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytety Medycznego w Łodzi

 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział chorób wewnętrznych
34.Łódź92-213ul. Pomorska 251Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu medycznego w Łodzi

-klinika reumatologii

35.Łódź91-347ul. Kniaziewicza 1/5Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

-oddział wewnętrzny

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 6 września 2017 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

error

Podziel się informacją z znajomymi