Menu

Uchwała Nr 273/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/A/02125 w § 1 pkt 10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 243/VIIP/2016 z dnia 19.04.2016r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

– nie dotyczy

 


    – Zajęcia praktyczne:

Lp. Miejscowość Kod pocztowy Adres Nazwa placówki – Oddział
1. Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Dekerta 1 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział neurologii
2. Zielona Góra 65-046 ul. Zyty 26 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • Oddział pulmonologii
 • Kliniczny Oddział neurologii
 • Oddział neurologii
3. Nowa Sól 67-100 ul. Chałubińskiego 7 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli

 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • Oddział Ratunkowy

 

4. Zielona Góra 65-326 ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29 Dom Pomocy Społecznej
5. Nowa Sól 67-100 ul. Chałubińskiego 7 Zakład opiekuńczo-leczniczy i Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

6. Międzyrzecz 66-300 ul. Konstytucji 3 Maja 35 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Szpital im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7. Gubin 66-620 ul. Śląska 35 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Szpital – Gubin

-ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

8. Toruń 87-100 ul. Paderewskiego 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy
9. Toruń 87-100 ul. Grunwaldzka 64 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Oddział Stanów Apalicznych
10. Grudziądz 86-300 ul. Rydygiera 15/17 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii
 • Oddział diabetologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział reumatologii
 • Oddział kardiologii
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

 

11. Toruń 87-100 ul. Św. Józefa 53-59 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

 • Oddział kardiologii
 • Oddział wewnętrzny
 • Oddział diabetologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział reumatologii
12. Toruń 87-100 ul. Batorego 17/19 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii

 

13. Toruń 87-100 ul. Krasińskiego 4/4a Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Oddział obserwacyjno-zakaźny

-Oddział pulmonologii

14. Toruń 87-100 ul. Ligi Polskiej 8 Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

 

15. Toruń 87-100 ul. Grunwaldzka 64 Zakład opiekuńczo-Leczniczy

-Dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

16. Bydgoszcz 85-826 ul. Szpitalna 19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

 • Oddział Kardiologii
 • Oddział Neurologii
17. Bydgoszcz

 

85-168 ul. Ujejskiego 75 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela

 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział reumatologii

 

18. Bydgoszcz 85-326 ul. Seminaryjna 1 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

-Oddział pulmonologii

19. Bydgoszcz 85-015 ul. ks. R. Markwarta 4-6 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

-Oddział geriatrii

-Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

20. Białystok 15-276 ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 • Oddział pulmonologii
 • Klinika neurologii
 • Klinika Diabetologii
 • Klinika kardiologii
 • Klinika chorób wewnętrznych

 

21. Białystok 15-278 ul. Marii Curie Skłodowskiej 26 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób wentylowanych mechanicznie
22. Suwałki 16-400 ul. Szpitalna 60 Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera

 • Oddział Chorób wewnętrznych
 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii

 

23. Suwałki 16-402 ul. Szpitalna 54 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
24. Augustów 16-300 ul. Szpitalna 12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. E. Biernackiego

-Oddział chorób wewnętrznych

25. Augustów 16-300 ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

-Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

26. Sieradz 98-200 ul. Armii Krajowej 7 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział diabetologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział kardiologii
 • Oddział neurologii
 • Oddział reumatologii
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
27. Sieradz 98-200 ul. Nenckiego 2 Zakład opiekuńczo-leczniczy
28. Łódź 92-207 ul. Szpitalna 6 Zakład opiekuńczo-leczniczy
29. Łódź 90-712 ul. Próchnika 43 Zakład opiekuńczo-leczniczy
30. Łódź 93-372 ul. Mylna 2 Zakład opiekuńczo-leczniczy
31. Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Wojska Polskiego 77 Zakład opiekuńczo-leczniczy
32. Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Rakowska 15 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

 • Oddział kardiologii
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział neurologii
 • Oddział wewnętrzny
33. Łódź 90-153 ul. Kopcińskiego 22 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytety Medycznego w Łodzi

 • Oddział neurologii
 • Oddział pulmonologii
 • Oddział chorób wewnętrznych
34. Łódź 92-213 ul. Pomorska 251 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu medycznego w Łodzi

-klinika reumatologii

35. Łódź 91-347 ul. Kniaziewicza 1/5 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

-oddział wewnętrzny

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 6 września 2017 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander