Zaznacz stronę

Uchwała Nr 289/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

  1. Iwona Ługowska- kurs specjalistyczny terapia bólu ostrego u dorosłych oraz kurs specjalistyczny pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander