Menu

4 września w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Polonii (osób zamieszkałych w Kazachstanie posiadających polskie pochodzenie i pragnących uzyskać status repatrianta) z przedstawicielami Samorządu. Goście reprezentujący różne zawody medyczne (pielęgniarki, położne, lekarze, felczerzy) zostali zaproszeni przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego przy współudziale Fundacji Oświata Polska za Granicą. Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, Sekretarz Joanna Walewander oraz radca prawny Przemysław Ośka odpowiadali na pytania gości i przekazywali informację dotyczące wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiciele delegacji podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pobytu w Polsce oraz w porównywali funkcjonowanie polskiego i kazachskiego systemu ochrony zdrowia.