Menu

Uchwała Nr 577/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 15 listopada 2016 r.

 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

 Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania:

  1. Urszula Kalemba – Kandydat do Rady Społecznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
  2. Adam Pliszak – Kandydat do Rady Społecznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
  3. Tadeusz Wadas – Kandydat do Rady Społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
  4. Jadwiga Noworyta – Kandydat do Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach.
  5. Anna Polonek – Kandydat do Rady Społecznej Szpital Specjalistyczny im. Dietla w Krakowie.
  6. Janina Łęgosz – Kandydat do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.
  7. Halina Malinka – Kandydat do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas