Zaznacz stronę

6 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 zapraszamy na webinar pt.: „Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?”

Podczas webinaru poruszone zostaną zagadnienia:

  • na co powinna zwrócić uwagę kadra medyczna i opiekuńcza w kontekście procesu deinstytucjonalizacji,
  • zadania i rola kadry medycznej i opiekuńczej w zakresie deinstytucjonalizacji,
  • czynniki ryzyka procesu deinstytucjonalizacji,
  • finansowanie procesu deinstytucjonalizacji.

    Link do rejestracji  https://koalicjanapomocniesamodzielnym.clickmeeting.com/…