Zaznacz stronę

Uchwała Nr 317/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 czerwca 2018 r.

 

w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r, poz. 916) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w załączniku nr 1 „Skład osobowy komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych” do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r.:

1)      – w pkt 11 tego załącznika „ Zespół ds. Opieki Długoterminowej i paliatywnej” poprzez dodanie ppkt 9 „Teresa Kuziara- OIPiP Rzeszów”

2)      -w pkt 12 tego załącznika „Zespół ds. lecznictwa szpitalnego”:

a)      poprzez wykreślenie w ppkt 1 następującej treści: „Elżbieta Madajczyk-OIPiP Warszawa-Przewodnicząca Komisji” i wpisanie w ppkt 1 następującej treści: ”Anna Janik-OIPiP Katowice-Przewodnicząca Komisji”,

b)      poprzez wykreślenie ppkt 11 o treści: „Anna Janik-OIPiP Katowice”.

§ 2. Tekst jednolity zmienionego załącznika, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji  i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r.

Skład osobowy komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

 

1)       Komisja Etyki

 1. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków – Przewodniczący Komisji
 2. Józef Luberda – OIPiP Kraków
 3. Hanna Paszko – OIPiP Katowice
 4. Ewa Kowalska – OIPiP Bydgoszcz
 5. Anna Jończyk – OIPiP Łódź

 

2)      Komisja Prawa i legislacji

 1. Mariola Głowacka – OIPiP Płock – Przewodnicząca Komisji
 2. Bernadeta Tetłak – OIPiP Bielsko Biała
 3. Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm
 4. Anita Drążek – OIPiP Rzeszów
 5. Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań
 6. Izabela Metelska – OIPiP Łomża
 7. Anna Janik – OIPiP Katowice
 8. Cecylia Dolińska – OIPiP Białystok

 

3)      Komisja Nauki, kształcenia i rozwoju zawodowego

 1. Beata Olejnik – OIPiP Białystok –  Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Szafran – OIPiP Wrocław
 3. Jarosław Czepczarz – OIPiP Opole
 4. Ewa Molka – OIPiP Katowice
 5. Barbara Płaza – OIPiP Częstochowa
 6. Anna Kliś – OIPiP Bielsko Biała
 7. Sabina Wiatkowska– OIPiP Opole
 8. Jan Kachaniuk – OIPiP Lublin
 9. Aleksandra Gutysz-Wojnicka – OIPiP Olsztyn
 10. Olga Dembicka – OIPiP Warszawa
 11. Dorota Karpacka – OIPiP Warszawa
 12. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin
 13. Mariola Głowacka – OIPiP Płock

 

4)    Zespół ds. Kontroli organizatorów kształcenia

 1. Tomasz Kaczmarek – OIPiP Poznań – Przewodniczący Zespołu
 2. Wiesław Zielonka – OIPiP Wrocław
 3. Katarzyna Florek – OIPiP Bydgoszcz
 4. Hanna Sposób – OIPiP Siedlce
 5. Anna Maria Król – OIPiP Szczecin
 6. Cecylia Dolińska – OIPiP Białystok
 7. Tomasz Czech – OIPiP Częstochowa
 8. Hanna Dobrowolska – OIPiP Katowice
 9. Elżbieta Dróżdż-Kubicka – OIPiP Warszawa
 10. Halina Synakiewicz – OIPiP Częstochowa

 

5)      Komisja Budżetowo–finansowa

 1. Agnieszka Kałużna – OIPiP Łódź – Przewodnicząca Komisji
 2. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin
 3. Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce
 4. Małgorzata Sokulska – OIPiP Radom
 5. Krystyna Ptok – OIPiP Katowice

 

6)      Komisja ds. Warunków płacy i pracy

 1. Andrzej Tytuła – OIPiP Lublin – Przewodniczący Komisji
 2. Iwona Borchulska – OIPiP  Katowice
 3. Krystyna Ptok – OIPiP Katowice
 4. Anna Wonaszek – OIPiP Gdańsk
 5. Agata Sadowska-Mentel – OIPiP Bielsko Biała
 6. Izabela Metelska – OIPiP Łomża
 7. Danuta Kryś – OIPiP Częstochowa

 

7)     Zespół ds. Ochrony zdrowia pracujących

 1. Anna Raj – Przewodnicząca Zespołu
 2. Danuta Kusiak – OIPiP Zamość
 3. Sonia Grychtoł – OIPiP Katowice
 4. Halina Kąkolewska – Gorzów Wielkopolski
 5. Danuta Fularz – OIPiP Kraków
 6. Katarzyna Kocka – OIPiP Lublin
 7. Beata Baliszewska – OIPiP Warszawa

 

8)      Komisja ds. Położnych

 1. Wiesława Welke – OIPiP Konin – Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Marzec – OIPiP Kraków
 3. Danuta Adamczyk – Wiśniewska – OIPiP Gdańsk
 4. Anna Janik – OIPiP Katowice
 5. Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin
 6. Ilona Lesiak – OIPiP Bielsko Biała
 7. Barbara Dresler – OIPiP Łódź
 8. Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm
 9. Jolanta Garus Kmieć – OIPiP Częstochowa
 10. Agnieszka Szymczak – OIPiP Lublin

 

9)  Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych

 1. Tomasz Krzysztyniak – OIPiP Toruń – Przewodniczący Komisji
 2. Maria Matusiak – OIPiP Szczecin
 3. Alicja Stanikowska – OIPiP Poznań
 4. Elżbieta Madajczyk – OIPiP Warszawa
 5. Wiesława Welke – OIPiP Konin
 6. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock
 7. Sabina Wiatkowska – OIPiP Opole
 8. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków
 9. Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce

 

10) Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Alicja Stanikowska – OIPiP Poznań – Przewodnicząca Zespołu
 2. Małgorzata Tokarska – OIPiP Ciechanów
 3. Maria Grabowska – OIPiP Katowice
 4. Jolanta Nowak – OIPiP Kalisz
 5. Lidia Bogus – OIPiP Szczecin
 6. Danuta Staszewska Kryślak – OIPiP Poznań
 7. Ewa Grejner – OIPiP Zielona Góra
 8. Mirena Ciżmowska – OIPIP w Gdańsku

 

11)     Zespół ds. Opieki długoterminowej i paliatywnej

 1. Maria Matusiak – OIPiP Szczecin – Przewodnicząca Zespołu
 2. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków
 3. Małgorzata Kowańska – OIPiP Kalisz
 4. Małgorzata Holek – OIPiP Szczecin
 5. Iwona Markiewicz – OIPiP Częstochowa
 6. Anna Kaptacz – OIPiP Częstochowa
 7. Małgorzata Baran – OIPiP Katowice
 8. Teresa Witusik – OIPiP Krosno
 9. Teresa Kuziara-OIPiP Rzeszów

 

12)     Zespół ds. lecznictwa szpitalnego

 1. Anna Janik – OIPiP Katowice- Przewodnicząca Zespołu
 2. Anna Szafran – OIPiP Wrocław
 3. Janusz Grzegorczyk – OIPiP Ostrołęka
 4. Elżbieta Garwacka-Czachor – OIPiP Wrocław
 5. Elżbieta Dróżdż Kubicka – OIPiP Warszawa
 6. Elżbieta Słojewska-Poznańska – OIPiP Jelenia Góra
 7. Barbara Frymorgen – OIPiP Bielsko Biała
 8. Jarosław Panek – OIPiP Katowice
 9.  Anna Janiga – OIPiP Rzeszów

 

13)    Komisja Skarg i wniosków

 1. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock – Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Zawirowska – OIPiP Włocławek
 3. Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań
 4. Marek Przybył – OIPiP Kalisz

 

14)    Zespół ds. Domów pomocy społecznej

 1. Teresa Kuziara – OIPiP Rzeszów – Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena Hudzik – OIPiP Nowy Sącz
 3. Bożena Ożga – OIPiP Zamość
 4. Renata Michalska – OIPiP Krosno
 5. Małgorzata Migacz – OIPiP Nowy Sącz
 6. Renata Caban – OIPiP Rzeszów

 

15)    Zespół ds. Służb mundurowych

 1. Stanisław Łukasik – OIPiP Kraków – Przewodniczący Komisji
 2. Anna Kaczmarek – OIPiP Wrocław
 3. Jerzy Woźniak – OIPiP Bydgoszcz
 4. Grzegorz Bzdyra – OIPiP Kraków

 

16)    Zespół ds. Ratownictwa medycznego

 1. Jacek Gawłowski – Przewodniczący Zespołu
 2. Wiesław Zielonka – OIPiP Wrocław
 3. Urszula Bednarek – OIPiP Nowy Sącz
 4. Lucyna Kasprzyk – OIPiP Kalisz
 5. Ewa Ślązak – OIPiP Warszawa
 6. Andrzej Chrzęstek – OIPiP Częstochowa
 7. Beata Tomsza – OIPiP Katowice
 8. Barbara Król – OIPiP Zielona Góra
 9. Renata Sobczak – OIPiP Łódź
 10. Bożena Woźniak-Pachota – OIPiP Kraków
 11. Jadwiga Klukow – OIPiP Lublin
 12. Bernarda Machniak – OIPiP Siedlce