Zaznacz stronę

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl
tel. 539-462-992

AKTUALNOŚCI

Ankieta dla położnych

Jestem położną i studentką Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzę badania na temat zawodu położnej. Chciałabym zaprosić Panią/Pana do wypełnienia poniższej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa (nie zbieram żadnych danych osobowych),...

13 rocznica beatyfikacji siostry Marty Wieckiej

W tym roku przypada 13. rocznica beatyfikacji siostry Marty Wieckiej ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku we wsi Nowy Wiec w zaborze pruskim na Pomorzu w rodzinie ziemiańskiej, katolickiej,...

Badanie: Employer branding w ochronie zdrowia

Badanie: Employer branding w ochronie zdrowia

Ankieta jest elementem projektu badawczo-naukowego analizującego rynek pracowników sektora ochrony zdrowia w Polsce. Celem ankiety jest zebranie informacji jak pracodawcy w ochronie zdrowia dbają o swoich pracowników i czy wychodzą naprzeciw aktualnym wyzwaniom,...

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy