Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI

22. stycznia – DZIEŃ KOBIET W CHIRURGII // 1. urodziny Fundacji

22. stycznia – DZIEŃ KOBIET W CHIRURGII // 1. urodziny Fundacji

Fundacja Kobiety w chirurgii ustanawia 22 stycznia DNIEM KOBIET W CHIRURGII i zaprasza do wspólnego świętowania pierwszych urodzin. Z okazji swoich pierwszych urodzin Fundacja Kobiety w chirurgii zdecydowała się ustanowić 22 stycznia DNIEM KOBIET W CHIRURGII. Skąd...

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Apel samorządów zawodów medycznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846) Samorządy zawodów medycznych oczekują...

Zadaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
email: media@nipip.pl
tel. 539-462-992

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy