Menu

Gratulacje dla dr Marioli Głowackiej

Jest nam miło poinformować, że dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca Komisji Prawa i Legislacji uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.  Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w...

Prezes Zofia Małas w programie “Money. To się liczy”

"Zawsze marzyłyśmy żeby doczekać czasów aby prowadzić nie pozorowany dialog, tylko dialog taki rzeczywisty. Dialog nie zawsze jest łatwy."  -Powiedziała Prezes NRPiP Zofia Małas w programie "Money. To się liczy" w którym uczestniczyła również Wiceminister Zdrowia...

Wystawianie zleceń na wyroby medyczne bez umowy z NFZ

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach...

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Art. 10. Uroczysty strój zawodowy

  1. Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczystego stroju zawodowego. Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki i położnej podlega ochronie prawnej.
  2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy

Napisali o nas

Prezes Zofia Małas w programie “Money. To się liczy”

Prezes Zofia Małas w programie “Money. To się liczy”

"Zawsze marzyłyśmy żeby doczekać czasów aby prowadzić nie pozorowany dialog, tylko dialog taki rzeczywisty. Dialog nie zawsze jest łatwy."  -Powiedziała Prezes NRPiP Zofia Małas w programie "Money. To się liczy" w którym uczestniczyła również Wiceminister Zdrowia...

czytaj dalej
Coraz więcej uczelni chce kształcić pielęgniarki

Coraz więcej uczelni chce kształcić pielęgniarki

Wzrasta liczba uczelni które chcą kształcić pielęgniarki. O czym to świadczy? Najkrócej mówiąc o tym, że zwiększa się zainteresowanie tym kierunkiem studiów, czyli procentuje wysiłek włożony w promocję zawodu czy poprawę warunków pracy i płacy. Od 2015 r. zwiększyła...

czytaj dalej

Kwiecień 2019

ponwtśrczwptsobnie
1
2
  • Komisja Zdrowia
3
  • Komisja Zdrowia
  • Komisja Zdrowia
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • Posiedzenie Komisji Zdrowia
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7 maja 2019