NEWSletter NIPiP 27 listopada 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 5. 3.
Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust. 1.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 27 listopada 2019 r.
Średnia wieku pielęgniarek i położnych
stan na 27 listopada 2019 r.
Image
Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy
 Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy…
Czytaj dalej...
Image
I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”
Właśnie rozpoczęliśmy – ponad 400 pielęgniarek i położnych spotkało się w warszawskim Airport Hotel Okęcie, by wysłuchać wykładów ekspertów, dotyczących praktycznych i prawnych aspektów szczepień ochronnych. Odpowiemy na wiele pytań,…
Czytaj dalej...
Image
Konferencja dla menedżerskiej kadry pielęgniarskiej
Pod hasłem: „Pielęgniarka, położna wczoraj – menedżer dziś” w Toruniu odbywa się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa. Coroczne spotkania menedżerskiej kadry pielęgniarskiej, menedżerów ochrony zdrowia to okazja do debaty…
Czytaj dalej...
Image
Wyniki kontroli NIK "Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych"
NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola…
Czytaj dalej...
Image
20 lat samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych poz
Pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej z Wielkopolski świętują dzisiaj (22.11.) 20-lecie samodzielności zawodowej. Z tej okazji Zarząd Oddziału Terenowego oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zorganizowały jubileuszową…
Czytaj dalej...
Image
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnała dzisiaj (21.11.) zasłużoną pielęgniarkę, siostrę Lucynę Reszczyńską
Siostra Lucyna Reszczyńska odeszła 17 listopada 2019 r. w klasztorze szarytek na warszawskiej Tamce. Miała 103 lata. W 1938 r. wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo…
Czytaj dalej...
Image
Rzecznik Praw Dziecka dziękuje Prezydium NRPiP za wyrażenie sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, artykułu sugerującego stosowania na Oddziałach Intensywnej Terapii nieuzasadnionych medycznie procedur i leków
Czytaj dalej...
Image
17 listopada po raz 9. w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka
Wcześniak to dziecko urodzone przed 36. tygodniem ciąży o masie ciała mniejszej niż 2500 g. Według danych Instytutu Matki i Dziecka odsetek wcześniactwa w Polsce wynosi ok. 7%, podobne wyniki…
Czytaj dalej...
Image
14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy
To międzynarodowe święto jest obchodzone w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku. Cukrzyca to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie…
Czytaj dalej...
Image
O bezpiecznej farmakoterapii
W Warszawie odbywa się (13.11.) II konferencja naukowa „Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej”. Występowanie zdarzeń niepożądanych przy realizacji świadczeń zdrowotnych to jeden z problemów jakie występują w praktyce…
Czytaj dalej...
Image
E-recepta – ustalenia po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia
Od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej (e-recepty). W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wystawiania przez pielęgniarki i położne e-recept przedstawiciele…
Czytaj dalej...
Image
Małopolska konferencja dla pielęgniarek i położnych
Małopolska konferencja dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019” ma na celu zaprezentowanie przez profesjonalistów ochrony zdrowia różnorodnych zagadnień z zakresu praktyki zawodowej, w szczególności popularyzacji najnowszej wiedzy, określenia…
Czytaj dalej...
Image
Ważny Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
"Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. W związku z powyższym nie jest…
Czytaj dalej...
Image
PROJEKT „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”
PROJEKT „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” (W TYM SZKOLENIA DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK POZ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE EDUKACJI I PROFILAKTYKI…
Czytaj dalej...
Image
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z żalem przyjęła wiadomość o śmierci Ewy Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci.
Współpracując przy projekcie Razem dla Zdrowia wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się jak wrażliwą, ciepłą oraz pełną zrozumienia była osobą. Od wielu lat aktywnie wspierała inicjatywy na…
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 151/2019/DI zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 152/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zarządzenie Nr 156/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Zarządzenie Nr 157/2019/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL- tekst ujednolicony w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 158/2019/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL- tekst ujednolicony w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 160/2019/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia - finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Projekt zarządzenia - profilaktyczne programy zdrowotne Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (KOS-zawał) Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (KOS-zawał).

Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem") Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki opieki nad kobietą i dzieckiem

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak