NEWSletter NIPiP 29 września 2020 r.
INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA
Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa
REKOMENDACJE, WYTYCZNE I ZALECENIA
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

"Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:
a) respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
b) realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować
c) poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie."
USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Art. 7. 3.
Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych okręgowych zjazdów.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 29 września 2020 r.
Liczba zarejestrowanych
AKTUALNOŚCI
Bezpłatne szkolenia online dla położnych „Blisko matki i noworodka - Położna ekspertem". 1.10.2020r. oraz 22.10.2020r.
Czytaj dalej...
Pod dobrą opieką. Bohaterki dnia codziennego - czy zawód pielęgniarki jest prestiżowy? Debata online 29.09.2020, godz. 17.30-19.00
Czytaj dalej...
Pielęgniarstwo na zdjęciach – profesja o wielu twarzach
Czytaj dalej...
Z żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas Maria Domagała
Czytaj dalej...
DEBATA online STRES, CIERPIENIE, STRACH I SAMOTNOŚĆ - JAK TO ZNOSIMY? - 22 września, godz. 17:30- 19:00
Czytaj dalej...
Prawidłowy wzór zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka – ważne!
Czytaj dalej...
Pielęgniarka członkiem specjalnego zespołu doradczego ministra zdrowia
Czytaj dalej...
Inauguracja ogólnopolskiej kampanii BADAM SIĘ! #BoChcęŻyć
Czytaj dalej...
Debata - "Pod dobrą opieką live - czy zabraknie pielęgniarek i położnych?" 15 września 2020 r. godz. 15:00
Czytaj dalej...
Czy pielęgniarka może zastąpić położną? Czy położna może zastąpić pielęgniarkę?
Czytaj dalej...
Zaproszenie na webinar - „Wpływ terapii infuzyjnej na wyniki badań laboratoryjnych w pytaniach i odpowiedziach” - 15 września 2020 r.
Czytaj dalej...
Najaktualniejsze zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania
Czytaj dalej...
Debata: "Czy pielęgniarki i położne są bezpieczne w warunkach pandemii koronawirusa?"
Czytaj dalej...
Pod Dobrą Opieką - czy pielęgniarki i położne są bezpieczne w warunkach pandemii koronawirusa? Debata online 08.09.2020, godz. 17.30-19.00
Czytaj dalej...
Komunikat CKKPiP w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia (Wzór formularza dla organizatorów kształcenia)
Czytaj dalej...
Prezes NRPiP Zofia Małas składa życzenia fizjoterapeutom
Czytaj dalej...
Łatwiejszy dostęp do opieki położnej POZ!
Czytaj dalej...
Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych
Czytaj dalej...
Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Czytaj dalej...
NIPiP – pamiętamy 81 lat temu wybuchła II wojna światowa
Czytaj dalej...
Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej. Moja Florence. Osoby, które inspirują, motywują, są autorytetami
Czytaj dalej...
NOWE AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE KONTRA KORONAWIRUS

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 146/2020/DSOZ

25.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 142/2020/DGL

17.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 141/2020/DEF

11.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ

10.09.2020
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 139/2020/GPF

08.09.2020
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 136/2020/DSOZ

02.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia - realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

11.09.2020
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne:

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

11.09.2020
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak