Newsletter NIPiP
  13 kwietnia 2019 r.
W Sejmie RP o rządowym projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Poseł Alicja Chybicka:

(…)„Tą ustawą powierza się opiekę zdrowotną nad uczniami, właśnie tę czujność, pielęgniarce szkolnej i higienistce. Czy jest ona w stanie prawidłowo podo­łać takiemu zadaniu?”(…)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(…)„Lekarz rodzinny na­dal będzie opiekował się kompleksowo dzieckiem, bę­dzie wykonywał wszystkie czynności, które wynikają z zadań zawartych w umowie, natomiast świadczenia pielęgniarki szkolnej są dodatkowymi świadczeniami należnymi dzieciom. W ustawie dajemy też możli­wość pozyskania informacji przez pielęgniarkę szkol­ną od lekarza rodzinnego, od pielęgniarki środowi­skowo-rodzinnej w zakresie, który jest niezbędny do opieki nad tym dzieckiem. Do tej pory w zasadzie pielęgniarka nie miała podstawy prawnej, aby kon­taktować się z pielęgniarką środowiskową czy leka­rzem rodzinnym i uzyskać informację na temat stanu zdrowia dziecka.”(…)

Czytaj więcej >>

Co raz więcej uczelni chce kształcić pielęgniarki

Wzrasta liczba uczelni które chcą kształcić pielęgniarki. O czym to świadczy? Najkrócej mówiąc o tym, że zwiększa się zainteresowanie tym kierunkiem studiów, czyli procentuje wysiłek włożony w promocję zawodu czy poprawę warunków pracy i płacy.

Czytaj więcej >>

Zgłoś nieprawidłowości dotyczące podwyżek zasadniczego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Przejdź do formularza >>

Wybierzmy pielęgniarki w konkursie Kobiety Medycyny 2019!

Do 15 kwietnia trwa konkurs Kobiety Medycyny 2019. W tegorocznej edycji plebiscytu wśród nominowanych kobiet znalazły się nasze koleżanki – pielęgniarki:
Zofia Małas
– Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Filomena Bielecka – Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz  Mariola Wozowczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy).

Plebiscyt Kobiety medycyny organizowany jest od 2013 r. przez redakcję serwisu internetowego “Kobiety i Medycyna” oraz “Portale Medyczne”, a partnerem Plebiscytu jest Fundacja “Porozumienie bez barier”. Ideą konkursu jest docenienie i wyróżnienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania.

 

Czytaj więcej >>
Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący SMK

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że organizatorzy kształcenia prowadzący szkolenia specjalizacyjne mają obowiązek wygenerowania Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia.
Zgodnie z § 10 ust.1 pkt 2 oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761),  jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK), do którego należy dołączyć EKK.
Czytaj więcej >>
Zobacz więcej aktualności >>
Zobacz najbliższe konferencje dla pielęgniarek i położnych >>
Twitter Youtube
Wypisz się z Newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce