NEWSletter NIPiP 20 maja 2021 r.
AKTUALNOŚCI
Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r.
Mobilne Jednostki Szczepień (MJS) (Wykonywanie szczepień przez pielęgniarki i położne
Z mapy Polski zniknie 280 szpitali!
Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (stan na 15 maja 2021 r.)
Możliwość dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. (Pilotaż EDM II etap)
INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA
Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa
REKOMENDACJE, WYTYCZNE I ZALECENIA
AKTY PRAWNE KONTRA KORONAWIRUS
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

"Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych."
USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Art. 11. Członkowie samorządu mają prawo:

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych
stan na 20 maja 2021 r.
Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 93/2021/DSOZ

20.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy „Za życiem”

Zarządzenie Nr 92/2021/DSOZ

19.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 91/2021/DGL

14.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 88/2021/DEF

11.05.2021
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II

Zarządzenie Nr 162/2019/DGL - tekst ujednolicony

07.05.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 87/2021/DSOZ

06.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 86/2021/DI

06.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 85/2021/DEF

06.05.2021
w sprawie realizacji naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ

05.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 80/2021/DSOZ

30.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 79/2021/DWM

27.04.2021
zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Zarządzenie Nr 78/2021/DSOZ

26.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 77/2021/DK

23.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 73/2021/DSM

23.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL

21.04.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ

16.04.2021
w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 69/2021/DEF

15.04.2021
w sprawie szczegółowych warunków umów o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania

Zarządzenie Nr 66/2021/DEF

13.04.2021
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 63/2021/DSOZ

10.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ

09.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 64/2021/DSOZ

09.04.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 62/2021/DSOZ

07.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 59/2021/DGL

01.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe


Zarządzenie Nr 56/2021/DSOZ

31.03.2021
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ

31.03.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 53/2021/DGL

31.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 52/2021/DSOZ

26.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

12.05.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

06.05.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

05.05.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK)

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem

05.05.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt zarządzenia - ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego

20.04.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

20.04.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych:

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

26.03.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Projekt zarządzenia - warunki udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ

26.03.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak