NEWSletter NIPiP 6 sierpnia 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję
nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 2. 4.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: 1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych.
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Czytaj dalej...
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Czytaj dalej...
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Czytaj dalej...
Ankieta dotycząca bezpiecznej farmakoterapii w Polsce
Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przygotowana została w ramach Projektu Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety. Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety powstał…
Czytaj dalej...
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w hołdzie Powstańcom Warszawy
Czytaj dalej...
Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
Pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów  (23.07.) projekt ustawy o zmianie ustawy…
Czytaj dalej...
Zwiększenie stawek ryczałtów dobowych dla SOR i IP
ZARZĄDZENIE NR 96/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju…
Czytaj dalej...
28 lipca – Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
Wirusowego zapalenia wątroby nie można lekceważyć. Wirus WZW B jest 100-krotnie bardziej zakaźny niż wirus HIV! 28 lipca, czyli Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby to dobry moment, aby więcej dowiedzieć się o profilaktyce…
Czytaj dalej...
Medexpress: Czy pielęgniarek w Polsce ubywa?
"Jaki zatem powinien być wzrost liczby studentów pielęgniarstwa? Należałoby co najmniej podwoić liczbę przyjmowanych na studia pielęgniarskie. By zahamować wzrost średniej wieku musielibyśmy doprowadzić do zwiększenia naboru do 8 tysięcy…
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 96/2019/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Wypisz się z newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce