NEWSletter NIPiP 15 października 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 5. 1.
Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 15 października 2019 r.
Średnia wieku pielęgniarek i położnych
stan na 15 października 2019 r.
Image
15 października – ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK
Na 1 cm² naszych dłoni może znajdować się nawet 5 milionów bakterii. Według badań tylko 50% mężczyzn i 75% kobiet myje ręce po opuszczeniu toalety. Tymczasem – jak wynika z…
Czytaj dalej...
Image
Włącz się w akcję „Książka na receptę. Recepta na sukces”
Nikogo już nie dziwi widok małego dziecka, które ogląda bajki na tablecie, gra na smartfonie lub posługuje się prostą aplikacją. Co w tym złego? Nic, jeśli zachowany jest umiar i…
Czytaj dalej...
Image
13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego
  Dziś święto pracowników związanych z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego – pielęgniarek, lekarzy i ratowników oraz dyspozytorów. Zostało ono powołane Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.…
Czytaj dalej...
Image
Trwa III Forum Leczenia Ran
W dniach 10-12 października 2019 r. w Karpaczu odbywa się III Forum Leczenia Ran połączone z Jubileuszem 10-lecia działalności wydawnictwa Evereth Publishing. Pierwszego dnia Forum podczas uroczystej gali rozdano statuetki:…
Czytaj dalej...
Image
10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najpowszechniejsza jest depresja – cierpi na nią 100 milionów osób na całym świecie i co dziesiąty Polak. Wydarzenia mające…
Czytaj dalej...
Image
Opieka nad pacjentem onkologicznym w centrum uwagi
„Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem onkologicznym” pod tym tytułem Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 5 października br. zorganizowała konferencję. Podczas licznych wykładów zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z opieką pielęgniarską…
Czytaj dalej...
Image
Stanowisko w sprawie norm zatrudnienia
7 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rozmowy dotyczyły prawidłowego wdrożenia i respektowania norm…
Czytaj dalej...
Image
Minister Zdrowia otworzył Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na Wydziale Nauk o Zdrowiu uroczyście otwarto dzisiaj (7.10.) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Centrum umożliwia kształcenie z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii. Studenci kierunku pielęgniarstwo…
Czytaj dalej...
Image
Wydłużenie terminu realizacji recept do 365 dni
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept zakłada wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji recept. Obecnie nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia. Po zmianach osoba…
Czytaj dalej...
Image
Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek w ramach Akademii Opieki Długoterminowej
Konferencją prasową (4.10.) została zainagurowana Akademia Opieki Długoterminowej - program bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych. Patronat nad Akademią objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i…
Czytaj dalej...
Image
Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - notatka ze spotkania
17 września 2019 r. inaugurując Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odbyło się spotkanie decydentów i beneficjentów opieki zdrowotnej, którego celem było określenie możliwości podjęcia…
Czytaj dalej...
Image
Poprzyj pielęgniarki i położne w wyborach parlamentarnych
Czytaj dalej...
Image
Porada pielęgniarska i porada położnej już jest!
Czytaj dalej...
Image
Interpelacja nr 32887 w sprawie nadużyć podczas kursów dla pielęgniarek
Zgłaszający: Maciej Masłowski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka Data wpływu: 25-07-2019 Szanowny Panie Ministrze, jak informuje portal TVN24.pl w 2017 roku kilka tysięcy polskich pielęgniarek zapisało się na kursy doszkalające nadzorowane…
Czytaj dalej...
Image
Nowe specjalizacje w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psycho-seksuologii
30 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu komisji zdrowia rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz…
Czytaj dalej...
Image
Uczelnie wyższe rozpoczynają rok akademicki
Inauguracja roku to w życiu każdej uczelni ważne wydarzenie. Dla społeczność akademickiej jest początkiem nowego cyklu wytężonej pracy. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uczestnicząc w licznych uroczystościach związanych z…
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2019/DSOZ w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 129/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 130/2019/DAiS zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL- tekst ujednolicony w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe - tekst ujednolicony zarządzenia

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak