NEWSletter NIPiP 15 stycznia 2020 r.
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

„Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania."
USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Art. 5. 6.
Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 15 stycznia 2020 r.
Średnia wieku pielęgniarek i położnych
stan na 15 stycznia 2020 r.
AKTUALNOŚCI
Image
Stanowisko Nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej
Stanowisko Nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody…
Czytaj dalej...
Image
Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie  skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla
Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie…
Czytaj dalej...
Image
Powstał Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej
Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej. Zadaniem Zespołu ma być nie tylko opiniowanie polityki senioralnej, lecz także opracowanie strategii, koordynacja usług zdrowotnych i pomocy społecznej dla osób…
Czytaj dalej...
Image
Priorytety Ministra Zdrowia na lata 2020-2023
8 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia podczas, którego Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił listę planowanych zamierzeń resortu w nowej kadencji Minister Łukasz Szumowski podsumował dotychczasową pracę resortu oraz…
Czytaj dalej...
Image
Najlepsze położne w kraju wybrane.
Tytuł „Położnej na medal” otrzymała Janina Frączek z Krosna Najlepsza położna w Polsce, która wygrała szósty ogólnopolski konkurs „Położna na medal”, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II…
Czytaj dalej...
NOWE AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Masz uwagi do projektów?

NAPISZ JE DO NAS! na nipip@nipip.pl
Zarządzenia Prezesa NFZ
Zarządzenie Nr 3/2020/DAiI
10.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ
09.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”         
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

08.01.2020
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.         
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak